Dagordning medlemsmöte 2020-02-09

Dagordning medlemsmöte 2020-02-09

 1. Mötet förklaras öppnat
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare tillika rösträknare för mötet
 5. 22/1 2020, diskussioner kring mötet som hälso och sjukvårdsnämnden hade
 6. Grupperna som skapades, var hur varför de inte finns, hur skapar vi nya
  grupper för att föreningen ska kunna fortgå.
 7. Styrelsens vara eller icke vara, vi behöver fler personer rekryterade till
  styrelsen om inte det sker kommer föreningen att få läggas ner.
 8. Hemlig gäst/gäster
 9. årsmötet 15/3
 10. övrigt
 11. mötet avslutas