Ordförande:
Daniel Rondahl

Kassör:
Mats Hansson

Sekretarare:
Eva-lena Hansson

Ledamot:

Adress:
Rädda Bb / Förlossning  BOX 2036, 69102 Karlskoga

Grupper:

Fakta Gruppen.
Samordnare: Britt Larsson

Aktions Gruppen
Samordnare: Torbjörn Melin