Protokoll medlemsmöte 2020-02-09

Närvarande: Mats Hansson, Maria Hansson, Alf Rosber, Britt Larsson, Harriet Engborg, Torbjörn Melin, Ingvar Eriksson, Eva-Lena G Hansson och grupp 9 1.    Mötet förklaras öppnat 2.    Val av ordförande för…

Fortsätt läsa Protokoll medlemsmöte 2020-02-09

Dagordning medlemsmöte 2020-02-09

Dagordning medlemsmöte 2020-02-09 Mötet förklaras öppnatVal av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av justerare tillika rösträknare för mötet22/1 2020, diskussioner kring mötet som hälso och sjukvårdsnämnden hadeGrupperna som…

Fortsätt läsa Dagordning medlemsmöte 2020-02-09