Protokoll medlemsmöte 2020-02-09

Närvarande: Mats Hansson, Maria Hansson, Alf Rosber, Britt Larsson, Harriet Engborg, Torbjörn Melin, Ingvar Eriksson, Eva-Lena G Hansson och grupp 9

1.    Mötet förklaras öppnat

2.    Val av ordförande för mötet, Ingvar Eriksson

3.    Val av sekreterare för mötet, Eva-Lena G Hansson

4.    Val av justerare tillika rösträknare för mötet, Ingvar och Alf

5.   22/1 2020, diskussioner fördes om mötet som hälso och sjukvårdsnämnden   hade. Inget händer enligt Britt, Alf tar upp om Anna Nordqvist motion, endrometrios center inte medräknade enligt Britt, Karin Sundin och Jonas Claesson skriver i presens form att vi nu har förlossningar på karlskoga förlossning vilket är fel då den stängdes i Juni 2019. Usö har inte möjlighet att ha utbildning till barnmorska. Insändare på väg in om detta i KT och ev i Nerikes allehanda. Hälso och sjukvårds nämnden 26/2 Jonas Klaesson berättar om sitt beslut. 15 mars uppsägningsdatum senast måste svar av politiker om det ska öppna eller inte. Anneli Mylö har ställt en del frågor till Andreas Svahn.

6 och 7.  Grupperna som skapades, var hur varför de inte finns, hur skapar vi nya grupper för att föreningen ska kunna fortgå. Vi diskuterar och beslutar att endast en styrelse behövs, och att vi tillsammans arbetar fram denna under 2 tillfällen innan årsmötet.

8.   Hemlig gäst/gäster, Ida och Sofie, grupp 9 feministisk grupp för kvinnor, ingen förening, de gör rättslösa manifestationer mpt kvinnors förtryck,  våldtäcksfall, sexualbrott, manifestation utanför polisen. De finns på instagram och fb. Grupp 9,kommer att ha demo på internationella kvinnodagen 8 mars, i Örebro och vi är inbjudna att delta med våra plakat och banderoller.

9.   årsmötet 15/3, eventuellt folkhögskolan, grupp 9 inbjudna och Andreas Svahn kommer att vara där.

10.  övrigt, diskussion kring H huset, Ambulanser mm., diskussioner om personer som arbetar/arbetat i Örebro som vågar och vill berätta om situationen där.

11.  mötet avslutas