You are currently viewing Välkommen till våran sida och webbshop

Välkommen till våran sida och webbshop

Välkommen till våran sida och webbshop. Alla intäkter går till inköp av försäljnings varor, kontorsmaterial, reklammaterial för föreningens information, inköp av reklamplatser eller broschyrer för att få ut budskapet om vår kamp att behålla Förlossning i Karlskoga. Här kommer vi att informera om våra aktiviteter, eventuella demonstrationer, manifestationer och uppvaktning av politikerna. Vi jobbar både på den lokala planen men även den nationella för att bilda en större organisation som kan bli en referensgrupp i frågan i framtiden och automatiskt får frågan som en remissvars grupp.